Teodine

 

Johan Enok og Teodine Emilie

Halvsøsknene til Sofie og Kornelius fra Enoks andre ekteskap. Bakerst til venstre Edvarda (gift med Kristen Erland og bodde på Hamreheia i Kristiansand) og Marie (gift og bodde i Kleven ved Mandal). Foran Gerhard (ugift), og til høyre Sigurd (gift og hadde en datter, Esther som var gift Haraldstad i Mandal). I midten Theodine (Johan Enoks andre kone). Både Gerhard og Sigurd bodde stort sett hele livet i Nedre Fjeldskaar (nær sjøen) og drev småbruk og fiske.

Goksem (Gauksum) er fra gammelt av en gård som ligger på Lindesneshalvøya i Lindesnes kommune i Vest-Agder, mellom Ramsland og Fjeldskår. Det var inntil 1964 barneskole på Goksem for innbyggere på Lindesneshalvøya, men skolen ble nedlagt og skolegangen for disse ble lagt til Spangereid.

.

Goksem skole 1915. Personer på foto: 1. rekke fra v.: Simon Andersen, Ludvig Hansen, Einar Andersen, Reidar Andersen. 2. rekke: Alfrida Gabrielsen, Bertee Abrahamsen, Edvarda Svendsen Otilie Pedersen, Agnes Gabrielsen, Alfrida Sommundsen, Sigfrid Sommundsen, Teodora Gabrielsen, Anders Andersen, Robert Robertsen. 3. rekke: Nils Landås, Marlene Robertsen, Sofie Gabrielsen, Helga Landås, Klara Hansen, Olga Serensen, J.O. Homme (lærer). 4. rekke: Erling Svendsen, Gerhard Willumsen, Torvald Robertsen, Arne Abrahamsen, Peder Hansen, Gabriel Gabrielsen. Referanse: Lindesnes Bygdemuseum (LIB-05238).

bilde4_3


Skifte etter Johan Enoks død i 1918. Gården overtas av Sigurd sammen med Gerhard. 

File0018b

IngerMarieTostensdtr
Tosten og Ranni fikk Ingeborg i 1837, Inger Marie i 1838 og Olene i 1840; alle født i Vigmostad.

Datter av Ingeborg er Tomine, mens Inger Marie har datteren Teodine. Tomine og Teodine er dermed søskenbarn.


nb_NONorsk bokmål