FamilySearch

FamilySearch

.

I arbeidet med Fjeldskaar-slekten, har FamilySearch vært et svært nyttig verktøy. Her kan man legge inn data om sin egen slekt, og nytte seg av relevant slektsforskning utført av andre eller av registreringer gjort av FamilySearch (fra kirkebøker eller folketellinger). Når det gjelder mer detaljer om Fjeldskaar-slekten, så kan det henvises til  FamilySearch. Her ligger lagret mer detaljer om fødselsår, dødsår, giftermål, slektsrelasjoner, og også detaljer i slektshistorien lenger tilbake enn det som har vært vårt hovedfokus i dette nettstedet.

FamilySearch er en ideell genealogisk organisasjon som i vesentlig utstrekning drives gjennom frivillig arbeid. Organisasjonen sponses av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (Mormonkirken). De har siden slutten av 1800-tallet brukt store økonomiske og menneskelige ressurser for å bygge opp slektshistoriske bibliotek som gjør genealogiske kilder tilgjengelig gratis for publikum. Hovedbiblioteket i Salt Lake City, «Family History Library», er verdens største slektshistoriske bibliotek.

Man trenger å logge seg på for å benytte seg av ressursene i FamilySearch (trykk på logoen ovenfor). For å logge seg på, trenger man bare minimalt med personopplysninger, en email adresse, et brukernavn og et selvvalgt passord. Kommersielle slektshistoriske aktører krever betaling for sine tjenester, mens FamilySearch sine ressurser er gratis. Det er gratis å registrere seg og gratis å være bruker på FamilySearch.

Det finnes flere typer visning på slektstrær, enten den tradisjonelle – sidelengs  (landscape) eller vertikal (portrait) – eller en vifteformet tavle (fan chart) som det blir pene utskrifter av. Eksempler på disse nedenfor:

 

Eksempel på «Portrait pedigree»

Eksempel på «Fan Chart»

 

nb_NONorsk bokmål