Kilder

Noen kilder

for Fjeldskaar-slekten

Lindesnes:
Glimt fra Lindesnes årgang 1981-2020
Atterljom – bind 1, 2 og 3
Spangereid: folk og bygda gjennom tidene 1, 2 og 3
Bygdebok for Sør-Audnedal av Nils P. Vigeland (bind 1 og 2)

 

Tveit (Ålefjær):
Olav S. Hagane: Tveit folkeskole (1924) 

Tveit Historielags årsskrift
Tveit kirke 800 år (1996) 
Johan Tveite: Tveits historie I og II (1973) 

 

Søk i skanna kirkebøker:
Spangereid
Tveit
Bjelland og Grindheim

 

www.familysearch.org

 

Matrikkelutkastet 1950:
Spangereid

Sør-Audnedal
Vigmostad

 

Bilder:
Lindesnes Bygdemuseum har lagt ut en hel del bilder fra Sør-Audnedal, Spandereid og Vigmostad.

 

Bøker

b__ker


nb_NONorsk bokmål