Albert Lunde

Albert Lunde

 

Albert Lunde (født 26. november 1877 i Vanse, død 30. januar 1939 i Oslo) var en norsk lekpredikant, og en av Nordens fremste predikanter. Han var også forfatter som forkynte både i USA, Norge og i store deler av Skandinavia. Han var formann i Evangelisk Orientmisjon fra 1917 til 1937. I 1895 var han i Amerika og hørte bl.a. D. L. Moody tale. Lunde ble sterkt grepet av budskapet. Under en gudstjeneste i Frelsesarmeens skandinaviske menighet i Chicago ble han omvendt. I 1901 kom han hjem til Norge og i 1905 hadde han møter i Hausmannsgatens bedehus og i Calmeyergatens misjonshus i Kristiania.

Calmeyergatens Misjonshus var et forsamlingslokale for evangeliske møter i Hausmannskvartalene i Oslo (dagens adresse er Calmeyers gate 5). Det ga plass til en rekke store møter, blant annet samlet vekkelsene i 1905 og 1906 fullt hus kveld etter kveld. Også Christian Michelsen talte der i 1905. I regi av Studentersamfundet holdt Rudolf Steiner foredraget «De høyere verdeners virkelighet» her den 25. november 1919 for mer enn to tusen tilhørere. Lokalet var også møteplass for det berømte Calmeyergatemøtet i 1920 under striden mellom liberal og ortodoks teologi.

 

 

 

nb_NONorsk bokmål