Hos tante Gurine

Hos tante Elen Gurine 
.
Bildet nedenfor viser farmor Amalie og farfar Kornelius, og det er tatt rundt 1936-38. Bilen er Chevrolet 1926-modell som min far William eide 1936-38; han har nok tatt bildet. Kan grunnen til at de var på besøk på Lindesnes – i forbindelse med Sigvarts begravelse? Går ut fra at det er ved et hus langs Lindesnesveien, og sikkert ikke tilfeldig at de har tatt oppstilling akkurat der. «Sofies» hus er en god mulighet, da det ligner (se bilde nedenfor).
Men det er flere ting som jeg mener ikke stemmer så godt. Sofies hus (fra google streetview) ser ut til å ligge mye høyere enn på bildet med farmor og farfar, og terrenget er mer skrått; grunnmuren er derfor høyere på Sofies hus nå, enn på det andre bildet.  Topografi og vegetasjon bak huset er ulikt.
Da syns jeg vegetasjonen bak Lindesnesveien 785 ligner mer (fra streetview).
Over til et flyfoto fra 1961 av Lindesnesveien 785. Det ser ut til å være rester av en grunnmur (piler) foran dagens hus. Hvis det stod et hus der, så syns jeg topografi og beliggenhet passer bra med bildet av farmor og farfar.
Men det er enda en faktor i dette. Amalie var født i 1884 og ble konfirmert i Spangereid kirke i 98. Det må være deler av denne perioden (+ noen år) at hun bodde på Fjeldskår. Sofie og Sigvart giftet seg i 1907, så det var ikke de som eide «Sofies» hus da Amalie bodde der.
Jeg tror de står foran huset hvor Amalie vokste opp. Jeg spurte en gang far min om hvor Amalie bodde, og da svarte han at Kornelius og Amalie «bodde rett over veien for hverandre». Det kan jo selvsagt ha vært Sofies hus, men det forutsetter at det var slektninger som bodde der. I Lindesnesveien 785 bodde Elen Gurine og Tobias Jansen, og Gurine var eldste søster av Tomine (vår oldemor) på Eidet. Ikke unaturlig at det var Gurine som forbarmet seg over Amalie. Gurine var først gift i 1877 med skolelærer Johan Theodor Jacobsen Dragedal (som også hadde vært Tomines lærer). Johan Theodor døde bare 3 år senere; de fikk en sønn som var født i 1878 – Johan Georg Johansen. Elen Gurine giftet seg igjen i 1890 med Tobias Henrik Jansen. som var «gaardeier og sjømand». De fikk sønnen Søren Ingemann Tobiassen i 1892. Før det fikk de to barn som døde tidlig. I Folketellingen for 1910 står det på antatt oppholdssted for Tobias: «Nev-Jork borte i 1 aar». Det kan tenkes at det var godt for Elen Gurine å ha Amalie i huset, for å hjelpe til med barnepass og kanskje gårdsarbeid, i og med at mannen, Tobias, var sjømann.

Birger Fjeldskaar (barnebarn av Sofie og Sigvart) skriver følgende:

Har undersøkt litt i Digitalarkivet og funnet ut at både Lindesnesveien 785 (bnr4) og 771 (bnr 3) trolig ble utskilt fra et hovedbruk ved utskifting tgl 10. april 1901. Sofies og Sigvarts eiendom ble overført til Sigvart ved skjøte fra en Ole Pedersen 3. desember 1908. Ut fra pris (kr 2000) etc har det neppe da stått noe hus på eiendommen slik at Sofies hus trolig er oppført i regi av Sigvart. Ut fra det min far fortalte var Sigvart en svært nevenyttig mann som også var med på ulike anlegg bl.a. Ryvingen fyr, så det er en mulighet for at han i det minste deltok ved oppføring av det som ble hans hjem til han gikk bort i 1935. Dersom foto tatt i forbindelse med begravelsen må dette følgelig være tatt i 1935. Sofie hus var i familiens eie inntil det ble solgt tidlig på 1980 tallet.

Når det gjelder Lindesnesveien 785, har denne eiendom hatt flere eiere siden 1901.Grunnet omlegging av pantebokregisteret vil en trolig måtte oppsøke Riksarkiv/statsarkiv for å finne dokumenter fra før 1930.Forut for 1930 ble denne eiendom eiet av Albert Abrahamsen som i 1930 skjøtet den over til Søren Sørensen. Videre til nevntes barn Ruth Nilsen og Audun Sørensen og deretter i 1981 til Liv Sonja Jensen. Hvorvidt det var slektsskapsbånd mellom noen av de ovennevte og Tobias og Gurine Jansen født  hhv 10.april 1859 og 19. februar1859 vites ikke. Imidlertid synes det sikkert at Gurine Jansen har bodd på denne eiendom sammen med sin mann Tobias som bl.a. var gårdbruker. (Han var også i New York). Av tinglysing på denne eiendom i 1950 fremgår at uskifteattest for Gurine Jansen var vedlagt dokument.

Jeg tror fotoet av dine besteforeldre enten er tatt foran Sofies hus eller foran et mulig bygg på nr 785 som har ligget nærmere veien og som ikke var halvvalmet. Jeg er enig i at «skogen» bak Sofies hus er mer tettvokst enn dagens situasjon-men dette kan ha sammenheng med at skog ble fjernet da tomt og vei ble utskilt (i1938) til bakenforliggende hus for datter av Sofie og Sigvart; Gudrun Fagerheim.


nb_NONorsk bokmål