Karen Gurine/Johan Enok

 < gå til Karen og Enoks aner 

                                                                                                                            

.

Karen Gurine Berentsdtr Imsøy

1855-1888

.

Johan Enok Villumsen Fjeldskaar

1853-1917

 

Begge var fra Spangereid ved Lindesnes. Johan Enok var sønn av Sille Tomine Petersdatter og Willum Johnsen (se nedenfor), og ble født på Flatebø i 1853, flyttet senere til Fjeldskaar og døde 1917 (av hjertefeil). Karen Gurine, datter av Martine Christoffersdatter og Berent Elias Christensen (se nedenfor), ble født på Gitlevåg i 1855 og døde på Flatebø i 1888.

.

.

.

Johan Enok dør 10. desember 1917 av hjertefeil, under et besøk på Kleven i Mandal. Fra kirkeboken.

Kleven. En gang nord-Europas beste seilskutehavn (Fra «Mandal før og nå» 1992, av Einar Spetland)

Spangereid kirke. Opprinnelig var kirken en langkirke i romansk stil da den ble bygd i ca 1100, og den eldste delen er i stein. I 1830-årene ble kirken bygget om og utvidet slik at den i dag fremstår som en korskirke.

Johan Enok var fisker og gårdbruker. Han var bosatt på Indre Fjeldskaar (Gnr 162 Bnr 6) hvor han hadde kyr, og dyrket korn og poteter. Til Fjeldskaar hørte et rikt laksefiske. Det var fem fiskeplasser der folk dro laks med kilenot: Svarte Hillegarn, Kjødnodden, Gule Holmen, Store Hillegarn og Dropskjersteinen. Indre Fjeldskaar eide fire femdeler av fisket, ytre Fjeldskaar én femdel.

.

.

På den første folketellingen i Norge (1801), finner vi vår slektning Joen Joensen. Han tilhørte den ene av 2 familier på Flatebø. Han var da 53 år, og var gift med Anna Tønnesdtr, som var 60 år. Det er ikke helt sikkert at Joen ble født på Flatebø, men både hans sønn, sønnesønn, sønnesønns sønn (Johan Enok) og sønnesønns sønnesønn (Johan Kornelius) ble født der. Johan Enoks mor (Sille Thomine Petersdtr) kom også fra Flatebø – ifølge kirkebøkene hadde hun bosted Fladebø da hun ble døpt.

Johan Enok (trykk for å se større bilde)

korn_sof
Sofie og Johan Kornelius

Johan Enok og Karen Gurine hadde 2 barn sammen – Johan Kornelius og Sofie. Karen Gurine døde på Flatebø i 1888, samme år som hun fødte sitt tredje barn – Villum. Han døde bare 10 timer gammel. Karen Gurine døde dagen etterpå av lungebetennelse. Etter at Karen Gurine døde, flyttet Johan Enok til Fjeldskaar. Han kjøpte gården på Indre Fjeldskaar 31. desember 1890.

flateb__3b
Flatebø. Blå firkant viser gården til Johan Enok. Det er nå (juli 2006) bare fire gårder på Flatebø, men bare én i drift. Det er vår slekts-gård (se bilde flyfoto fra 1961 nedenfor).

vellem
Fra folketellingen i 1865. Vi ser familien til Vellem Johnsen; Johan Enok var her 12 år

.

.

gard162
Fjeldskår-gården (Gnr 162, Bnr 6; blå firkant)

Nedenfor ser vi et utdrag fra folketellingen i 1865 om Karen Gurines familie. Vi ser at Karen Gurine er datter av Bernt Elias Christensen, som var gårdbruker og selveier på Imsø. Mor er Martine Christoffersdatter. De giftet seg i 1848. Karen Gurine er på dette tidspunktet (1865) 11 år, og er hjemmeboende med 1 søster og 1 bror.

imsa_1
Imsøy – med gården til Bernt E. Christensen (gårdsnr 139, bnr 2) i blå firkant

.

Karen Gurine ble født på Gitlevåg, men vokste opp på Imsøy, hvor moren kom fra. Flere fra Imsøy var sjøfarende folk ,og bror til Karen Gurine, Christian Immanuel Berntsen, var tydeligvis på vei til Vest-India da folketelling ble foretatt på Vestre Imsa i 1875.

..

karenB

karenA

Karen Gurine ble født 4. februar 1855

gitlevogb_2
Som vi ser ovenfor, var Karen Gurines farfar, Christen Bærentsen Gitlevaag, bonde og skoleholder.

 

Karen Gurine ble født på Gitlevåg i 1855, og konfirmert i 1869. Hun var den midterste i barneflokken på 7.


Fra Folketellingen 1865. Karen Gurine var her 11 år, søsteren Amalie (senere gift med far til Aabert Andersen; se senere) 4 år. 

File0012bFile0014b

Til venstre: Gitlevåg i bakgrunnen, Bærteigen er huset til høyre. På bildet til høyre ser vi huset på Bærteigen; familien i forgrunnen er senere eiere av huset.

gitlev__g2
Bærteigen anno 2006

.

.

File0018b

IngerMarieTostensdtr
Tosten og Ranni fikk Ingeborg i 1837, Inger Marie i 1838 og Olene i 1840; alle født i Vigmostad.

    Johan Enok og sønnen Johan Kornelius (trykk for å se større bilde)

.

Johan Enok og Karen Gurines etterkommere (trykk for å se større bilde)

.

.

Johan Enok og Teodine

Etter at Karen Gurine døde, giftet Johan Enok seg på nytt – med Theodine Emilie Tønnesdtr (f. 1868). De fikk 4 barn – Edvarda, Sigurd, Marie og Gerhard. Nedenfor ser vi utdrag fra folketellingen 1900. Johan Enok er gift igjen (med Theodine) og har 3 barn boende i huset – Marie, Villum (Sigurd) og Edvarda. Alle fire barna er født på Fjeldskår. Se mer her.


Skifte etter Johan Enoks død i 1918. Gården overtas av Sigurd sammen med Gerhard. 

.

bilde4_3

.

.     > gå til Amalie og Kornelius

.


nb_NONorsk bokmål