Innledning

.Innledning

Dette er et nettsted med fokus på slektene til Josefine Amalie Aanensen og Johan Kornelius Fjeldskaar, som begge var født på Sørlandet. Dette nettstedet er laget av deres barnebarn, Willy Fjeldskaar. Selv om vi kjenner Amalies og Kornelius’ sine slekter langt tilbake (se anetavlene lenger ned), starter denne nettsiden, på Aanensen-siden, med Tomine Sørensdatter (fra Jørgenstad på Lindesnes) og  Aanen Aanensen (fra Øidne i Audnedal). På Fjeldskaar-siden starter vi med Karen Gurine Berentsdtr (fra Imsøy ved Lindesnes) og Johan Enok Villumsen Fjeldskaar (født på Flatebø på Lindesnes). Deres sønn (Johan Kornelius) giftet seg med Amalie, datter av Tomine og Aanen, i Amerika i 1906. 

   

.Like viktig som navn og årstall, har det vært å tenke på at det bak hvert enkelt navn skjuler seg et menneskeliv med gleder og sorger, slit og hverdags-opplevelser. Vi har derfor også ønsket å bli kjent med deres hverdag så langt det lar seg gjøre: hvor og hvordan de bodde, hvem de var gift med, hvor mange barn de hadde, hvilket yrke de hadde – og forsøke å sette det inn i en historisk sammenheng. På den tiden da Amalie og Kornelius ble født, var det stor fattigdom i Vest-Agder. Det var så vanskelige tider at Amalie ikke vokste opp i sin egen familie, men ble plassert hos slektninger. Hvert år fra ca. 1830 til 1910 dro flokker med barn, helt ned i åtteårsalderen, til storgårdene lenger øst for å jobbe som gjetere. Barna gikk ofte 15–20 mil og ble borte hele sommeren, noen ganger helt fra april til november. 

I tillegg til lokale/regionale omstendigheter, opplevde Amalie og Johan Kornelius flere verdensomspennende kriser, bl. a. to verdenskriger, en influensapandemi og en økonomisk depresjon, som også påvirket deres levnetsløp, i større eller mindre grad.

 

Anene til Johan Kornelius og Amalie

.

Her kan du gå til web-side for å følge

.

Noen ordtak fra Søndre Undal

Du æ mann og du skal rå, men der skal skabet stå
Store ord og feitt flesk sit sjeldan fast i halsen
Stymparen ska hjelpe stakkaren
Han he det som perla i gull
Aller saa godt det ikkje er godt for noge
Det er korkje halvt hell alt
Det som ikkje æ stole kjem att, rode hell brode

 

.

.

 

Nettstedet opprettet 12.03.2021
Siste oppdatering 25.01.2023

Mer informasjon her:

www.fjeldskaar.info

 

 

 

nb_NONorsk bokmål